Veiligheid in de Delta

De Schelde Delta – en dan bedoelt als het geheel tussen Zeebrugge en Antwerpen op zowel Vlaams als Zeeuws grondgebied – kent meer risicovolle bedrijven en scheepsbewegingen dan het Rijnmond gebied. In het Vlaamse en Zeeuwse gebied zijn vele bedrijven en instanties actief om de veiligheid in het gebied te waarborgen, dit met alle onderdelen van de veiligheidsketen, ten behoeve van de burger, omgeving en bedrijven.

4.2 Stappenplan
Om te komen tot een goede en solide samenwerking in het gebied, wordt gewerkt met een getrapte fasering te weten:

  • Fase 1: het opstarten van een verkennende studie om de specifieke kansen, behoeftes en bedreigingen op te halen
  • Fase 2: het concretiseren van de projectdoelen, planning en financiering
  • Fase 3: de daadwerkelijke bouw aan samenwerking.

Op dit moment staat het Schelde Safety Network aan het begin van fase 1.