KICIS

KICIS (Kennis- en InnovatieCentrum voor Calamiteitenbestrijding in de Industrie en Scheepvaart)

Het projectplan: KICIS is als fieldlab onderdeel van de opzet van een kennis- en innovatiecentrum, zodat bedrijven in Zeeland kunnen beschikken over specialisten op het gebied van calamiteitenbestrijding die op termijn continue leren over innovatieve technieken en middelen, te beginnen met onderzoeken en testen op welke manieren de grootschalig toepassing van waterstof in de industrie de uitgangspunten en kaders voor hulpverleners voor het in stand houden van het huidige veiligheidsniveau verandert en inzicht hierin biedt. De start-up van een kennis- en innovatiecentrum voor veiligheid met belangrijk speerpunt de calamiteitenbestrijding voor de industrie en scheepvaart (KICIS) wordt geïnitieerd door het Schelde Safety Network (SSN) in samenwerking met een aantal inhoudelijk betrokken MKB partners. Door vorm te geven in een test en onderzoekcentrum, opgestart door het SSN en haar leden, en wat past in het operationaliseren van het programma voor de (chemische) industrie “Safety Delta Nederland 2030” dat de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) eind 2018 heeft gelanceerd, zal moeten worden aangetoond dat KICIS veiligheidsonderwerpen kan aanpakken in de triple helix gedachte en deze kan vertalen naar werkbare eindproducten of werkwijzen. Daarnaast beoogt het een proeftuin te zijn voor de VNCI.

Waterstof: De fysische en chemische eigenschappen van waterstof zijn aanmerkelijk anders dan de gassen waarmee tot nu toe werd gewerkt en waarop maintenance is ingericht. Zo zijn explosiegrenzen, het effect van een explosie van waterstof, veiligheidsafstanden, brandgedrag en het effect op de omgeving van een brand of lekkage anders dan wat hulpverleners, industrieel ontwerpers en maintenance operators nu met bijvoorbeeld aardgas gewend zijn. In het kader van duurzame veiligheid moet maintenance zich richten op de ruimere betekenis. Denk hierbij aan: het duurzaam in stand houden van minimaal het huidige veiligheidsniveau. Door nieuwe (technologische) ontwikkelingen en maatschappelijke vragen als de energietransitie en duurzame veiligheid worden niet alleen technische instandhoudingsvraagstukken actueel, maar kunnen ook echte ingrepen in het totale systeem van mensen, middelen en organisatie actueel worden.

Deelnemers aan het project KICIS zijn:
Schelde Safety Network
Engie
Dow Benelux
Veiligheidscentrum Zeeland B.V.
University College Roosevelt
H2K
KIC-Mpi
Multraship B.V.

Inmiddels heeft het project een eigen website wat te vinden is onder: www.kicis.nl

Dit project is tot stand gekomen met subsidie van de EU, de Provincie Zeeland en OPZuid.