Strategische Agenda 2021 – 2023

Strategische Agenda 2021 – 2023
De laatste 50 jaar heeft de ontwikkeling in het veiligheidsdomein een enorme vlucht genomen. Zo was er de verplaatsing van werkterrein – in eerste instantie alleen in de productie – naar meerdere vakgebieden, later kwam daar de dagelijkse complexiteit van veiligheidsproblemen bij.
Door de aanwezige expertise binnen het Schelde Safety Network is ervoor gekozen, om uit die grote diversiteit, de focus te leggen op de gebieden:
* fysieke veiligheid
* crisisbeheersing
* arbeids- & milieu-veiligheid

Het Schelde Safety Network heeft hieraan de volgende activiteiten gekoppeld:

  • Het initiëren of begeleiden van innovatieve projecten, al dan niet in Europees verband
  • Het initiëren of begeleiden van onderzoek en testen
  • Het versterken van onderwijs op het gebied van veiligheid in de industrie, maritieme sector
    en ondergrondse infrastructuur
  • Het samenbrengen van partijen vanuit de Triple Helix formule
  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten of workshops over veiligheidsthema’s

Doelstelling bij al deze activiteiten is om de verbindende factor binnen de werkvelden: innovatie, kenniscentra, educatie en veiligheid te zijn. Dit jaar wordt gewerkt met een Strategische Agenda 2021 – 2023. In deze agenda zijn de ambities voor de komende 3 jaar uitgewerkt. Dit betreft de volgende projecten:
1. EUREKA
2. KICIS
3. PRIUS
4. Veiligheid in de Delta
5. Bewaking en incidentbeheersing ondersteund door Drone technieken
6. Zeeland Robotics

De Strategische Agenda is een dynamisch document en zal na ieder half jaar worden aangepast/herzien indien dit nodig is.
Onder het kopje “Projecten” worden alle projecten/ambities nader uitgewerkt.