De Hoge school Zeeland is, nadat zij aanwezig waren bij de demo-ochtend op 11 juli 2023, bij Veiligheidscentrum Zeeland op bezoek geweest om de (mini)waterstofinstallatie van het project KICIS te bekijken en enkele demo’s te zien. Bedoeling is om deze op te nemen in de lesstof voor leerlingen. Wij steunen uiteraard van harte dit initiatief, aangezien dit aansluit bij een van de doelen wat genoemd is in het projectplan namelijk: overdracht van kennis en kunde. Meer weten? Check: www.kicis.nl.