Drone Technieken

Bewaking en incidentbeheersing ondersteund door Drone technieken

In samenwerking met de industrie, havenbedrijf, toeleveranciers en de hulpdiensten (politie en Veiligheidsregio) is er behoefte aan het operationeel onderzoeken van de mogelijkheden om taken op het gebied van beveiliging, bewaking en de incidentbeheersing te ondersteunen met de inzet van drones. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • het overnemen van bewakingsrondes,
  • een continue monitoring van een gebied zonder de inzet van fysieke beveiligers,
  • ondersteunen van onderzoek en
  • het verzamelen van dynamische informatie bij incidenten.

Enerzijds gaat het om kennisvergaring voor het gebruik van de juiste middelen en materialen, anderzijds om een goede manier te vinden om de verzamelde data adequaat bij de gebruiker te krijgen.

Na een eerste korte verkenning op de regelgeving specifiek voor het gebruik van drones in en op industriële complexen zal het project worden uitgerold. Voor de eerste fase zijn vanaf 1 maart een groep studenten van de universiteit Eindhoven reeds gestart met een eerste verkenning.