PRIUS (Preparations, Response & Innovations for Underground Structures)

Preparations, Response & Innovations for Underground Structures (PRIUS)

Doel: Het formaliseren van een Europees project waarbij de focus ligt op innovatie of technologie in zowel de operationele processen, tijdsreductie, veiligheidsmaatregelen, risico-inventarisatie en impact data bij incidentbestrijding in ondergrondse structuren zoals tunnels, ondergrondse parkeergarage etc.

Stand van zaken: Het uitwerken van het concept Europese projectplan naar een definitief plan, het betrekken van Europeese partners uit Frankrijk, Engeland, België en Nederland bij de ontwikkeling van dit project, het uitwerken van een nieuwe innovatie/technologie, het vertalen naar een gezamelijke praktische (repressieve) aanpak en het indienen van de definitieve aanvraag voor het project.

Achtergrond: De druk op de ruimte in Europese steden is groot. De wegen zijn vol, steden raken verstopt en toch blijft de vraag naar nieuwbouw, vervoer en voorzieningen stijgen. Functies als wonen, werken, winkelen, recreëren en infrastructuur worden steeds vaker volledig of gedeeltelijk ondergronds gerealiseerd. Duidelijk is dat ondergronds bouwen tal van mogelijkheden biedt en daardoor sterk aan het toenemen is. Tegelijkertijd introduceert het gebruik van de ondergrondse bouwwerken ook een aantal nieuwe problemen op het gebied van veiligheid en incidentbestrijding. De gevolgen van ongevallen, explosies, brand, gaslekkages, overstromingen en instorting in ondergrondse bouwwerken kunnen groot zijn.

Interesse voor participatie?
Bent u nieuwsgierig naar dit project of heeft u interesse deel uit te maken van de projectgroep? Neem dan contact op met jeroen@scheldesafetynetwork.com of mariska@scheldesafetynetwork.com