Over Schelde Safety Network

Over het Schelde Safety Network (SNN)

Bijdragen aan een veiligere (werk)omgeving door de krachten te bundelen in veiligheidstrainingen en opleidingen en door kenniscirculatie te stimuleren

Coöperatie
Het Schelde Safety Network is een coöperatie voor bedrijven, instellingen en overheden in de grensregio Zeeland en Vlaanderen (Antwerpen, Oost en West-Vlaanderen). Het netwerk richt zich met name op fysieke veiligheid, crisisbeheersing en arbeids- en milieuveiligheid in de (chemische) industrie, de maritieme secor en de ondergrondse infrastructuur.

Lees ook: Onze leden en partners

Waarom bestaat het Schelde Safety Network?

De grensregio Zeeland-Vlaanderen is een economisch en maritiem-industrieel gebied, met alle veiligheidsvraagstukken van dien. Bedrijven, overheden en onderwijsinstituten hebben daarim allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. Echter zijn er veel terreinen waarop zij de krachten kunnen bundelen, samenwerken, kennis delen en elkaar helpen om innovaties door te voeren. Daar wordt iedereen beter van en het vergroot bovendien de veiligheid op de werkvloer in de regio.

Activiteiten
De activiteiten van het Schelde Safety Network kunnen samengevat worden als:

  • Het bundelen en gezamenlijk ontwikkelen van veiligheidstrainingen;
  • Het stimuleren van kennisdeling en gezamenlijke ontwikkeling daarvan (testen en onderzoeken);
  • Het stimuleren en begeleiden van innovatie.

Een uitgebreide lijst van onze activiteiten vindt u op de pagina ‘activiteiten‘. De activiteiten vertalen zich in de organisatie van workshops & seminars en het uitvoeren van een aantal gezamenlijke projecten. De coöperatie is het centrale aanspreekpunt voor de projecten en verzorgt de projectleiding en coördinatie op opleidingen en trainingen.

Lidmaatschap

Er hebben zich inmiddels diverse leden bij de coöperatie aangesloten zowel provinciaal als grensoverschrijdend. Het schelde Safety Network herbergt daarmee een gevarieerd groep aansprekende (petrochemische)bedrijven, overheden, kennisinstituten, innovatiecentra en universiteiten die van wanten weten. De leden bepalen wat er aan activiteiten ontwikkeld wordt. Er wordt niet veel vergaderd, er wordt vooral veel gedaan! Uw input helpt bij het ontwikkelen van de juiste trainingen en bijeenkomsten.

Organisatie / bestuur
Het Schelde Safety Network wordt aangestuurd door een (gekozen) dagelijks bestuur met daaronder een uitvoerende directeur en projectorganisatie. Het projectbureau wordt aangestuurd door de directeur.


Jeroen Meijering
Directeur Schelde Safety Network
Directeur Vigiles
+31 (6) 20 01 38 32
jeroen@scheldesafetynetwork.com

Jeroen wordt in zijn werkzaamheden ondersteunt door de projectcoördinator: Mariska Dingemanse. Werkzaam bij de Provincie Zeeland en voor 16 uur gedetacheerd bij het Schelde Safety Network. Mailadres: mariska@scheldesafetynetwork.com, telefoon: +31 6 2890 4017

Meer informatie over een lidmaatschap of samenwerking met het Schelde Safety Network? Neem dan contact op via jeroen@scheldesafetynetwork.com of mariska@scheldesafetynetwork.com.