Prof. Dr. Anne Bergmans

Prof. Dr. Anne Bergmans

Senior Researcher and Lecturer at University of Antwerp

Anne Bergmans  behaalde een master internationale betrekkingen (1995) en maritieme wetenschappen (1996) en een doctoraat in de sociologie (UAntwerpen – 2005). Als senior onderzoeker en docent milieusociologie en sociologie van risico en veiligheid is zij verbonden aan de vakgroep Milieu en Samenleving (Faculteit Sociale Wetenschappen) en de vakgroep Sociale Concurrentie en Recht (Faculteit Rechten) van de Universiteit Antwerpen. Anne verricht voornamelijk onderzoek naar milieuveiligheidsvraagstukken en milieu- en technologie gerelateerde risico’s. Daarbij komen uiteenlopende thema’s aan bod als (omgevings)monitoring, radioactief afvalbeheer, Seveso risico’s,  Sinds 2013 is Anne wetenschappelijk coördinator van de master veiligheidswetenschappen aan de UAntwerpen en is zij (co)titularis van vakken als sociale en psychologische aspecten van veiligheid, milieu en omgeving, methoden van veiligheidsonderzoek, actuele veiligheidsproblemen en noodplanning en crisisbeheer. Zij doceert ook enkele milieusociologische vakken voor masters sociologie en masters milieuwetenschappen

Bestuursmandaat (Bestuursorgaan)

Expertenmandaat (Expertenorgaan)