Jan Lonink

Jan Lonink

Jan Lonink studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot 1988 was hij voorzitter van het gewest Overijssel van de PvdA. In het volgende jaar werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Deze functie vervulde hij tot 1994. In 1996 werd hij waarnemend burgemeester van de Drentse gemeente Norg, in afwachting op de gemeentelijke herindeling. Daarna werd hij burgemeester van Sas van Gent (1998) en daarnaast tijdelijk waarnemend burgemeester van Axel (2000), vervolgens burgemeester van Rijssen-Holten (2001) en sinds 2003 is Jan de burgemeester van Terneuzen.

Nevenfuncties, onder meer: voorzitter Veiligheidsregio Zeeland/ plv. korpsbeheerder, lid AB/DB Veiligheidsberaad, voorzitter Bestuurscommissie Brandweer, lid commissie VNG internationale samenwerking, voorzitter SportZeeland, voorzitter Raad van Toezicht RPCZ, voorzitter Stuurgroep Samenwerking Zeeuws-Vlaanderen, voorzitter STOeB (Stichting Technisch Onderwijs en Bedrijfsleven), bestuurslid RITON, bestuurslid Platform Transportveiligheid, lid Regionaal College Politie en lid Raad van Toezicht Theaterhuis Zeelandia (ZNF)

Door zijn jarenlange ervaring is Jan expert op het gebied van veiligheid in de bestuurlijke en politiek context, lokaal, landelijk en internationaal. Als voorzitter van de Veiligheidsregio is hij tevens voorzitter van het Regionaal Beleid Team in geval van een grootschalige crisis.

Email: J.lonink@terneuzen.nl