Eindsymposium KICIS

Graag nodigen wij u uit voor het eindsymposium van het project KICIS op dinsdag
14 november 2023 vanaf 11.45 uur in het Industrieel Museum te Sas van Gent.

Wat is het project KICIS?
KICIS staat voor Kennis en Innovatiecentrum voor Calamiteitenbestrijding in de Industrie en Scheepvaart en heeft tot doel om op termijn als fieldlab in Zeeland, specialisten op te leiden, die zich bezig houden met incident- en calamiteitenbestrijding.

Context – hoe het allemaal begon!
Vooruitlopend op KICIS is er vanuit een eerder project in 2019 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door oud-gedeputeerde Ben de Reu onder diverse organisaties, scholen en kenniscentra. Uit deze gesprekken (en tevens eindconclusies) kwam naar voren dat:
* bedrijven in Zeeland de mogelijkheid om het personeel op een locatie (op grotere schaal) te laten oefenen, trainen en testen wordt gemist.
* bedrijven graag nader willen worden geïnformeerd over nieuwe innovaties en over de toepasbaarheid van deze innovaties in de (eigen) organisatie ter vergroting van de expertise van personeel.
* bedrijven graag willen investeren als hier concrete vorm aan zou worden gegeven.
* met name over waterstof (als nieuwe energiedrager) bij calamiteitenbestrijding weinig bekend is en hierover dringend meer informatie gewenst is.

Naast het haalbaarheidsonderzoek, dat is uitgevoerd in Zeeland, is ook gekeken buiten de regio en dat resulteerde in contact met de VNCI. Tijdens deze contacten is verwezen naar het programma voor de (chemische) industrie van “Safety Delta Nederland 2030” wat eind 2018 is gelanceerd. In dit programma is benadrukt, dat de komst van een fieldlab om veiligheidsonderwerpen aan te pakken in de triple helix gedachte naar werkbare eindproducten of werkwijzen een absolute noodzaak is.

Waarom een fieldlab?
Het voordeel van een fieldlab is dat specialisten uit de industrie en scheepvaart, op een vaste locatie, doorlopend kunnen worden meegenomen in nieuwe innovatieve technieken, in de toepasbaarheid van nieuwe middelen en dat de kennis die op deze locatie wordt opgedaan wordt bewaard en voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt.

Onderzoeksvraag waterstof en calamiteitenbestrijding project KICIS
Aansluitend op het haalbaarheidsonderzoek (2019) hebben de partners van het project KICIS gekozen om de volgende onderzoeksvraag nader uit te werken:
“kan op basis van testen en onderzoeken aangetoond worden of (en hoe) de uitgangspunten en kaders voor hulpverleners verandert, ten opzichte van het huidige veiligheidsniveau en werkwijze, bij een grootschalige toepassing van waterstof in de industrie”.

Dit heeft ertoe geleid dat de afgelopen 4 jaar is nagedacht over en gewerkt aan een (mini)waterstofinstallatie waarmee begin juli 2023 testen zijn uitgevoerd, die op 11 juli 2023 bij het Veiligheidscentrum Vlissingen via een demo zijn laten zien aan partners en geïnteresseerden. Tijdens deze demo is getoond:
* hoe waterstof er uit ziet bij een breuk/lekkage in het opslag- en transportsysteem,
* of het huidige materiaal van de brandweer en 1^e hulpverleners voldoende bescherming biedt,
* of schuim, water of CO2 bij een H2-brandblussing werkt,
* of de huidige H2-sensormogelijkheden en detectielimieten (LOD) werken,
* of het afstralen van een H2-brand richting de overige installaties in de directe omgeving werkt (of niet).

De demo heeft zowel voor het project als voor alle aanwezigen interessante informatie opgeleverd, wat we graag met de buitenwereld willen delen!

Praktische informatie:

Datum:   14 november 2023
Locatie:  Industrieel Museum
Adres:   Westkade 114
      4551 LA SAS VAN GENT
Aanvang:  11.45 uur tot 16.30 uur

Programma:
11.45 uur Inloop met koffie/thee – vrije rondgang museum
12.00 uur Lunch en netwerkmoment
12.45 uur Opening dagvoorzitter Jan Lonink
13.00 uur Start symposium
14.30 uur Koffie/thee en netwerkmoment
15.00 uur 2^e deel symposium
16.15 uur Slotconclusie en afsluiting symposium – Jeroen Meijering
16.30 uur Einde symposium

Sprekers 1e deel:
Jeroen Meijering        Projectleider project KICIS
Uitleg project KICIS van start tot eind

Bart Engels            Commercieel Directeur Regio Zuidwest
Deelname project KICIS, ervaringen en uitdagingen

Arjan van Dijk          Programmadirecteur Safety Delta Nederland
Wat is SDN en het belang van (proces)veiligheid tijdens de Energietransitie

Sprekers 2e deel:
Jochem van de Graaff   Medewerker Research & Development
Toelichting werkpakket testen & demo

Jaap Hanekamp        Associate Professor UCR
Waterstof als energiedrager nu en in de toekomst

Aanmelden kan door een mail te sturen aan: mariska@scheldesafetynetwork.com

De partners in het project zijn:
Schelde Safety Network, KIC-Mpi, H2K, Veiligheidscentrum Vlissingen, Multraship, Dow, Equans en University College Roosevelt.

Dit project is mogelijk gemaakt door de volgende subsidieverstrekkers:
OPZuid, Stimulus en de Provincie Zeeland.

Heb je vragen of opmerkingen over het evenement? Neem dan contact op met Jeroen Meijering via jeroen@scheldesafetynetwork.com.

We zien uit naar uw komst!
Met vriendelijke groet,

Jeroen Meijering (Directeur)
Mariska Dingemanse (Projectsecretaris)

Schelde Safety Network