Stand van zaken KICIS

Zoals aangegeven is er voor de bouw van de mini-installatie, welke gebruikt gaat worden voor het testen en experimenteren van de 5 onderzoeksvragen van KICIS, een engineer aangetrokken. Inmiddels ligt er een ontwerp die op dit moment wordt getoetst door de engineers van partner Equans en onze contacten bij Dow, H2K en KIC-Mpi. Daarnaast wordt gekeken naar wet- en regelgeving (waar moet de installatie aan voldoen etc.), welke materialen besteld moeten worden of welke materialen bij partners op voorraad liggen en welke stake-holders bij het proces betrokken moeten worden. Het is de bedoeling dat de installatie eind februari gebouwd gaat worden en dat in maart de testen kunnen worden uitgevoerd. Scherpe deadlines maar door de inbreng van bovengenoemde partijen gaat dit zeker lukken!