Campus Zeeland en het Schelde Safety Network

Stel je bent jong, gaat naar school en hebt een innovatief idee.
Weet je dan waar je met je idee terecht kan? Ga je zelf aan de slag? Deel je dit idee met anderen?
Vragen die lange tijd onbeantwoord bleven maar waar – voor de jeugd van Zeeland – nu een goed antwoord voor is gevonden.

Context
Omdat veel jongeren weg trokken uit de provincie en het onderwijsstelsel zeer kwetsbaar was, is nagedacht hoe deze kentering kon worden gestopt en op welke manier de Provincie Zeeland weer interessant kon worden gemaakt voor studenten waardoor er weer nieuwe kansen zouden worden gecreëerd.
Door te richten op 3 belangrijke pijlers in Zeeland te weten: de Bèta Campus (waar de ontwikkeling van hoogwaardige kennis- en innovatiecentra centraal staat), onderwijs & onderzoek en kennis en innovatienetwerken en de samenwerking te stimuleren tussen onderwijs, kenniscentra en overheid (Triple Helix) is een belangrijk middel gevonden om jongeren weer voor deze provincie te enthousiasmeren.

Campus Zeeland
Een belangrijke voorwaarde om de samenwerking tussen de 3 partijen in stand te houden was om deze in een campus te borgen. Dit heeft geleid tot “Campus Zeeland”. Naast samenwerking heeft zij tot doel om de kennisinfrastructuur in Zeeland naar een hoger niveau te tillen, de innovatie te versterken en projecten naar een hoger plan te tillen.

Aansprekende Zeeuwse thema’s
Zeeland heeft ingezet op 3 thema’s namelijk: water, voedsel en energie welke bepalend zijn voor het DNA van Zeeland. Thema’s die de jeugd zeker zal aanspreken en waar nog veel kansen, uitdagingen en mogelijkheden liggen.

Schelde Safety Network
Het Schelde Safety Network is gevraagd deel te nemen aan Campus Zeeland op het gebied van kennis- en innovatienetwerken om zodoende contacten met elkaar samen te brengen. Uiteraard dragen wij graag ons steentje bij om de leefbaarheid van Zeeland te vergroten en de provincie weer aantrekkelijk en interessant te maken voor de jeugd.

Meer weten? Check dan deze link waar alles nog eens haarfijn wordt uitgelegd!

Leave a reply

Comment
Name
E-mail